Flavonoidy

Flavonoidy

Flavonoidy jsou chemické sloučeniny patřící do rozsáhlé skupiny rostlinných fenolů. V současné době je známo více než čtyři tisíce zástupců flavonoidních látek a stále se objevují nové. Základem je flavan skládající se ze dvou benzenových jader spojených pyranem. Přírodní flavonoidy mají nejčastěji podobu O-glykosidů, jejich molekula se tady dá „rozdělit“ na cukernou a necukernou část (aglykon). 

Z lékařského hlediska se dají flavonoidy definovat jako „skupina látek obsažených v ovoci a zelenině, jež je nezbytná pro utilizaci vitamínu C a pro optimální funkci kapilární stěny.“ Flavonoidy dělíme podle základní struktury na dvanáct subkategorií. V běžně konzumovaném ovoci, zelenině a dalších rostlinných produktech (citrusové plody, cibule, papája, brokolice, vinné hrozny, listová zelenina, čaj, čokoláda, sója, obilniny) se vyskytují především flavonoly, a to zejména kvercetin a kemferol.

Flavonoidy patří mezi významné antioxidanty. Zabraňují peroxidaci lipidů, likvidují volné kyslíkové radikály, váží a inaktivují některé prooxidační inty kovů (železo, měď). Jejich antioxidační aktivita závisí na počtu a poloze hydroxylových skupin v molekule a také na jejich glykosylaci. Optimální vlastnosti byly nalezeny u flavonoidů s o-hydroxy strukturou v kruhu B, 2,3 dvojnou vazbu a 4-oxo funkční skupinu v kruhu C a 3 a 5 –OH skupiny na kruzích A a C. Tuto strukturu mají práve flavonoly.

Studie na potkanech odhalily protivředové působení katechinu, epikatechinu, quercetinu a dalších látek obsažených v čokoládě a dalších rostlinách. V poslední době v odborné literatuře objevují kromě jiných také epidemiologické studie vlivu konzumace kakaa a čokolády na kardiovaskulární systém. Vyplývá z nich, že kakao a čokoláda zvyšují plazmaticku antioxidační kapacitu a redukují protrombogenní aktivitu.

Jistě nepřekvapí, že se flavonoidy významně podílejí na prevenci onemocnění objevujících se v souvislosti s oxidačním poškozením biomembrán. Jedná se především o kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění a také záněty. Ukazuje se, že při terapii a prevenci zmíněných onemocnění je konzumace potravin obsahujících flavonoidy vhodnější než podávání samotných antioxidantů, jako je vitamin C a E.