Dětská bio výživa SUNVAL

06.11.2010 20:19

Mezi velmi důležité zákazníky se zájmem o biopotraviny patří mladé rodiny s malými dětmi. Německá společnost Sunval se zabývá výrobou dětské bio výživy více než 50 let. Za tuto dobu se jí podařilo vyvinout kompletní řadu výrobků vhodných pro individuální potřeby každého dítěte. Základ pro výrobu bio výživ Sunval tvoří vědecké poznatky a zkušenosti dětských lékařů a odborníků na dětskou výživu, se kterými firma úzce spolupracuje. Dětská výživa Sunval je vyrobena ze surovin pocházejících z ekologického či biodynamického zemědělství. Celý proces výroby je velmi pečlivě kontrolován - od certifikovaného zemědělce až k finálnímu výrobku.


V širokém sortimentu výrobků Sunval lze nalézt vhodný příkrm pro každou věkovou kategorii. Přesnídávky jsou připravovány v mnoha druzích, chutích a velikostech tak, aby vyhovovaly právě vašemu miminku.

Konkrétní výrobky a podrobnější informace o nich naleznete po kliknutí na obrázky vpravo.
Výrobky Sunval zakoupíte v prodejnách se zdravou výživou a biopotravinami nebo na internetu www.bioweb.cz.

Výrobky Sunval neobsahují:

  • žádná umělá aditiva (ochucovadla, barviva, konzervační látky)
  • žádný přidaný cukr
  • žádnou přidanou sůl
  • žádná pojiva


BIO logo garantuje:

  • šetrný přístup k zemědělství, surovinám a energii
  • přirozený způsob chovu a krmení hospodářských zvířat
  • absenci hormonů a růstových regulátorů
  • absenci jakýchkoli pesticidů
  • šetrné zpracování bez použití chemických látek


Biodynamické zemědělství

Biodynamické zemědělství stojí na stejných základech jako zemědělství ekologické. Splňuje všechny nároky kladené na ekologické hospodaření a produkty biodynamického zemědělství mohou být označovány jako biopotraviny.

Biodynamika je celostní přístup k hospodaření založený na respektování a podpoře vzájemné souvislosti a ovlivňování všech prvků v systému. Biodynamické zemědělství klade velký důraz na pojímání farmy jako jednotného samostatného organismu a na vzájemné vztahy mezi půdou, rostlinami, zvířaty i lidmi. Všechny tyto prvky jsou chápány jako uzavřený soběstačný systém.

Pro biodynamické hospodaření je typické:

používání speciálních homeopatických preparátů pro posílení půdy a rostlin
soběstačnost v zajištění zdrojů pro hospodaření, tj. kompostu, hnojiv, krmiva
dodržování osevních postupů, obdělávání a sklizně podle přirozených biologických a v některých případech i kosmických rytmů
silný sociální aspekt, důraz na zdravé vztahy mezi lidmi pracujícími na farmě i s partnery vytvářejícími zázemí farmy (zákazníci, sousedé, školy, obce,...)
Biodynamické zemědělství vytváří potraviny skutečně životadárné, dodávající zdravou energii (bios = život, dynamis = energie, síla). Tyto potraviny jsou ceněné také pro svou vysokou kvalitu, chuťové vlastnosti, dobrou skladovatelnost (u čerstvé zeleniny a ovoce) apod. Proto jsou často využívány právě pro výrobu potravin pro děti.

Stejně jako ekologické zemědělství je i zemědělství biodynamické certifikováno, jedná se o značku Demeter. V zahraničí se tato značka těší velké důvěře zákazníků, na českých biopotravinách se zatím s tímto logem bohužel nesetkáte.