Bio potraviny

01.07.2010 09:13

Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi biopotravinami a obyčejnými potravinami? Jak bylo již v minulém článku zmíněno, je pod pojmem „biopotravina“ myšlena potravina vyrobená z bioproduktů, povolených přídavných a pomocných látek a také vyhláškou povoleného podílu surovin nepocházejících z ekologického zemědělství a to za podmínek stanovených vyhláškou. Také na biopotravinu musí být vydáno osvědčení o původu.
Při produkci bioproduktů nesmí být užito chemických hnojiv, ošetřovacích prostředků a jiných látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Producent bioproduktů musí mít uzavřenou řádnou smlouvu o kontrole biokvality s úředně uznávanou kontrolní organizací, která u celého procesu výroby bioproduktu (provozovny, sklady, balírny, přeprava) kontroluje dodržování zákonem stanovených směrnic pro ekologické zemědělství. Kromě toho mohou mít jednotlivé svazy ekozemědělců vlastní směrnice upravující produkci, které však nesmí být v rozporu s výše uvedenými zákony a slouží výhradně pro další zvýšení kvality bioprodukce. V případě, že je producent certifikován jako bioprovoz a při výrobě soustavně a bez výjimky dodržuje předepsané směrnice, je oprávněn své zboží označit jako bioprodukt (biopotravina).

Je jednoznačně stanoveno, jak musí být biopotraviny označovány. Značí se národním logem pro biopotraviny. Logem BIO s malým nápisem PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLTSVÍ, kterému se někdy také říká „biozebra“. Používat logo pro biopotravinu mohou pouze producenti, kteří pravidelně procházejí certifikačním procesem Ministerstva zemědělství respektive jím založené organizace KEZ o.p.s. (Kontrola ekologického zemědělství). Na jejích internetových stránkách je také zveřejněn seznam certifikovaných biopotravin www.kez.cz.

Existuje několik často zaměňovatelných výrazů či loga, která značí výrobu v souladu s životním prostředím nebo zdravou výživou apod. (ekologická potravina, eko-výrobek, light-produkt), ale neznamená to, že jde o biopotravinu. Naopak to značí, že produkt nesplňuje podmínky pro zařazení mezi biopotraviny. Proto nezapomeňte, že každý potravinářský produkt, který není označen logem „bio-zebry“ biopotravinou NENÍ.

Vlastní vypěstovaná zelenina, ovoce či jiné produkty podle zákona biopotravinou nejsou. Avšak používáte-li vhodnou sadbu a osiva, nemáte zahrádku u dálnice či v dohledu chemickou továrnu, nepoužíváte-li chemická hnojiva atd., tak je pravděpodobné, že ze zdravotního hlediska půjde o velmi podobné produkty biopotravinám.

Ty by měly být oproti běžným potravinám zdravější, protože neobsahují (až na výjimky) přídatné látky, škodliviny z pesticidů, herbicidů, z ovzduší i z dalších zdrojů. Každá mince má však dvě strany. Proto i biopotraviny musí nějak tu svou dokonalost vykompenzovat. Ve většině případů tedy ztrácí na běžné potraviny v oblasti vzhledu (například ovoce, pečivo) a trvanlivosti (absence většiny konzervačních látek). Co se týče samotné chuťové kvality bio a nebio potravin, ta už je na individuálním posouzení spotřebitelů.

Lidé, kteří chtějí při péči o své zdraví věnovat pozornost také svému stravování se často orientují na tzv. zdravou výživu. Stravovacích specializací existuje hned několik (vegetariánství, veganství, makrobiotika...). Do svých jídelníčků by však neměli zařazovat pouze více či méně celozrnných potravin, luštěnin či ovoce a zeleniny. Měli by se začít také více zamýšlet nad tím, odkud jejich potraviny vlastně pochází, jak a kde byly pěstovány a zpracovány nebo zda-li při jejich výrobě nedocházelo k poškozování životního prostředí. V tomto směru jsou biopotraviny ideální volbou.